Chemia

Zapytanie ofertowe chemia.
Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie
przy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciu
postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego
przedmiotem jest „Dostawa produktów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby basenów KSOS w Krakowie”
W związku z zapytaniami z dnia 17 stycznia 2017 r. dotyczącym postępowania pn. „ Dostawa produktów do uzdatniania wody na potrzeby basenów KSOS w Krakowie” o następującej treści:
1. Czy odpowiednik Stabilizowanego Podchlorynu sodu powinien zawierać od 168g/l do 210g/l aktywnego chloru, tak jak w przypadku produktu ChlorTix?
2. Czy na potwierdzenie zawartości aktywnego chloru Wykonawcy powinni przesłać Zamawiającemu pozwolenie na obrót produktem biobójczym?
W odpowiedzi na powyższe pytania Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, że:
Ad. 1. Odpowiedniki Stabilizowanego Podchlorynu sodu powinny zawierać od 168g/l do 210g/l aktywnego chloru.
Ad. 2. Wykonawcy powinni przesłać Zamawiającemu w ofercie pozwolenie na obrót produktem biobójczym.
Prosimy o składanie ofert w oparciu o zaktualizowaną specyfikację

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie informuje, iż w postępowaniu na „Dostawy produktów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby basenów KSOS w Krakowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Chemi Kam Sp z o.o., ul. Barlickiego 26, 42-506 Będzin.

Kraków, 20.01.2017 r.
 

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.